Ledige stillinger

Vi søker isolatører

ISONOR Industrier (tidligere Norisol Norge AS) har kjernekompetanse innen ISO-fagene isolering, stillas og overflatebehandling, samt innredning på skip/oljeinstallasjoner. Selskapet utfører oppdrag både på land og offshore for olje- og gassindustrien, skipsverft, industrien, bygg- og anleggsbransjen, kraftverk og raffinerier. ISONOR Industrier har ca.150 ansatte fordelt på avdelinger i Skien, Stavanger, Drammen og Kristiansand. Selskapets hovedkontor ligger […]

Les mer