Våre tjenester

ISONOR Industrier leverer tjenester og produkter innenfor og relatert til fagene isolering, overflatebehandling og stillas.

Mongstad_181

Isolering

Vi leverer isolasjonsløsninger (Varme, Kulde, Støy og Brann) for Olje & Gass, Industri, Ship og VVS. Våre spesialister innen energi optimalisering vil skreddersy og dokumentere energisparende løsninger.

 

039

Stillas

ISONOR Industrier har lang erfaring for stillastjenester innen olje & gass og industri prosjekter. Vi har smarte stillasløsninger for alle behov, fra fasade til tradisjonell tilkomst. Vi gjennomfører 3D design og styrkeberegninger.

Overflate

Overflatebehandling

ISONOR Industrier har lang og bred erfaring innenfor overflatebehandling, fra forbehandling til toppstrøk. Vi utfører sandblåsing, UHT, sprøytemaling, metallisering m.m.

Passiv brannbeskyttelse

ISONOR Industrier leverer sertifiserte brannbeskyttelses systemer, både «spray on» systemer og tradisjonelle «tørr systemer». Våre operatører er sertifiserte for påføring av brannbeskyttelse.

Arkitekt og Innredning

Vi leverer arkitekt og innrednings systemer til olje & gass og skipsindustrien. Til nybygg og modifikasjoner. Fra design til ferdig installert produkt.

Ingeniørtjenester

ISONOR Industrier tilbyr kompetanse i form av engineeringsstudier, designutvikling, materialspesifisering og beregninger innenfor ISO disipliner og arkitekt/innredning.

Gulvsystemer

ISONOR Industrier leverer komplette gulv systemer til de fleste behov. Vi har bred erfaring offshore, offentlige bygg og skip og kan levere Datagulv, flytende gulv samt cement/polyurethan/Epoxy basert gulv inkludert utallige varianter av toppstrøk.

Produkter

• Lydhus

•  Lydgardiner

• Dreneringsplugg (KL5)

Andre tjenester

• Tilkomstteknikk
• Prefab-tjenester
• Habitat-tjenester
• Prosjektledelse og planlegging
• Frosio tjenester
• Rigging
• Tildekking