Våre tjenester

ISONOR Industrier leverer tjenester og produkter relatert til fagene isolering, overflatebehandling og stillas.

Mongstad_181

Isolering

Vi leverer isolasjonsløsninger (Varme, Kulde, Støy og Brann) til olje & gass, industri, skip og VVS-prosjekter. Våre spesialister innen energioptimalisering vil skreddersy og dokumentere energibesparende løsninger.

 

039

Stillas

ISONOR Industrier har lang erfaring med stillastjenester innen olje & gass, industri og nybygg-prosjekter. Vi har smarte stillasløsninger for alle behov, fra fasade til tradisjonell tilkomst. Vi gjennomfører 3D design og styrkeberegninger.

Overflate

Overflatebehandling

ISONOR Industrier har lang og bred erfaring innen overflatebehandling. Vi utfører sandblåsing, UHT, sprøytemaling, metallisering m.m. Vi gjennomfører alle typer overflateprosjekter til olje & gass industrien; i forbindelse med nybygging av installasjoner, modifikasjonsoppdrag og vedlikeholdsprosjekter.

Passiv brannbeskyttelse

ISONOR Industrier leverer sertifiserte brannbeskyttelses-systemer, både «spray on» systemer og tradisjonelle «tørr systemer». Våre operatører er sertifiserte for påføring av brannbeskyttelse.

Arkitekt og Innredning

Vi leverer arkitekt og innredningssystemer til olje & gass og skipsindustrien, samt til nybygg og modifikasjonsprosjekter. Vi bistår våre kunder fra design til ferdig installert produkt.

Ingeniørtjenester

ISONOR Industrier tilbyr kompetanse i form av engineeringsstudier, designutvikling, materialspesifisering og beregninger innenfor ISO-disipliner og arkitekt & innredning.

Gulvsystemer

ISONOR Industrier leverer komplette gulvsystemer til de fleste behov. Vi har bred erfaring fra offshore, offentlige bygg og skip, og kan levere datagulv, flytende gulv samt cement-/polyurethan-/epoxy-baserte gulv inkludert utallige varianter av toppstrøk.

Produkter

• Lydhus
• Lydgardiner
• Dreneringsplugg (KL5)

Andre tjenester

• Tilkomstteknikk
• Prefab.-tjenester
• Habitat-tjenester
• Prosjektledelse og planlegging
• Frosio-tjenester
• Rigging
• Tildekking