Vår energi tildeler vedlikeholdskontrakt

ISONOR Industrier har i samarbeid med StS gruppen blitt tildelt ISO kontrakten for alle Vår Energi sine installasjoner, Goliat, Balder, Ringhorne og Jotun A.

Kontrakten er på 3 år, pluss opsjoner 1+1+1 år med oppstart 15.11.2020.

ISONOR Industrier og StS gruppen har inngått ett Joint Venture samarbeid (50/50) i forbindelse med denne kontrakten og ser frem til et langt og godt samarbeid sammen med Vår Energi.

Dette betyr at Joint Venture-partnerne får utvidet sin ordrereserve innen alle disiplinene isolering, stillas, overflatebehandling og tilkomstteknikk og sikrer med dette arbeidsplasser i begge selskaper, sier administrerende direktør Ilari Rajalehto i ISONOR Industrier AS og administrerende direktør Ingrid Solheim i StS gruppen i en felles uttalelse. 

ISONOR Industrier har vært stolt leverandør til Vår energi i en årrekke og er glade for at de fornyer tilliten ved å utvide eksisterende portefølje til også å omfatte Goliat. Vi valgte å gå sammen med StS gruppen for å styrke vårt totaltilbud med StS sine spesialiserte tjenester og sikre at Vår energi får en leverandør-allianse med omfattende kapasitet og full oppmerksomhet når de skal realisere sine ambisiøse vekstplaner, sier Rajalehto i ISONOR videre. 

Arbeidsomfanget som er tildelt inkluderer planlegging, engineering og utførelse innen tjenestene isolering, stillas og industriell overflatebehandling.

Joint Venture-avtalen mellom selskapene er en back-to back avtale som skal sikre at Vår energi får helhetlige leveranser. De norskeide partnerne tilbyr lang og omfattende industriell erfaring innen sine fagområder, gode HMS-resultater og høyt ledelsesfokus som skal gjøre partnerskapet til en suksess for Vår energi, supplerer Solheim i StS.

Sammen med vår eksisterende kundeportefølje vil vi nå kunne styrke alle våre satsingsområder innen ISO-fag og spesialiserte tjenester og er ydmyke ovenfor tilliten vi nå får tildelt av Vår energi, melder Rajalehto og Solheim. 

Om selskapene: 

Vår Energi er i dag ett av de største lete- og produksjonsselskapene på norsk sokkel.  Gjennomsnittlig produksjon er i overkant av 300 000 fat oljeekvivalenter per dag (foepd). Målet er å nå 350 000 foepd i løpet av de første 2020-årene. Les mer om Vår Energi sin virksomhet her: https://varenergi.no 

ISONOR ble etablert i 1979 (tidligere Norisol Norge) og feiret 40-årsjubileum i 2019. ISONOR er en norsk ledende leverandør av isolasjon-, overflatebehandling-, stillas- og arkitekt tjenester med hovedkontor i Skien og avdelingskontor i Stavanger, Drammen og Kristiansand. 

ISONOR Industrier har en lang operativ historie med Vår Energi og leverer allerede i dag ISO- og arkitekt-tjenester i underentreprise for Vår Energi på deres operative installasjoner i Nordsjøen. 
Les mer om ISONOR Industrier her: https://www.isogruppen.no/ 

StS gruppen er en av de ledende entreprenørene innen tilkomstløsninger og habitattjenester, med egne produkt- og løsninger for isolering i tillegg til isolasjonstjenester, overflatebehandling og stillas med hovedkontor i Bergen og avdelingskontorer på Stord, Haugesund, Ågotnes og Middlesbrough. 

StS har mer enn 45 års erfaring fra onshore – og offshore ISO-prosjekter, nye byggeprosjekter og har betydelig erfaring med offshore vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter på norsk kontinentalsokkel (NCS). Les mer om StS gruppen her: https://stsgruppen.com/ 

For mer informasjon kontakt: 

Adm. direktør Ilari Rajalehto, ISONOR Industrier AS, tlf.: +4790858473 ilra@isogruppen.no 
Adm direktør Ingrid Solheim, StS gruppen AS, tlf. 91807455, ingrid.solheim@stsgruppen.com