Vi søker plassleder til vår avdeling i Skien.

ISONOR Industrier AS har satt seg høye mål og er ett selskap i stadig vekst.
Derfor trenger vi kompetente medarbeidere.

 • Ansvarsområde:
 • Etterleve bedriftens HMS/K system
 • Være bedriftens stedlige representant og følge opp kunde
 • Månedlig innrapportering av prosjektstatus vedr. økonomi/fremdrift
 • Planlegging, møtevirksomhet, etablering av jobbpakker
 • Ansvarlig for koordinering/bemanning av personell
 •  Påse at utstyr/maskiner er kontrollert og i godkjent stand
 •  Rapportere avvik og iverksettes korrektive tiltak
 • Ansvarlig for koordinering mot andre disipliner på prosjektet

Kvalifikasjoner:

 •  Gode IT kunnskaper
 • Erfaring fra prosjektarbeid/bransjen
 • Fagbrev eller lang erfaring i en eller flere disipliner
 • Gode samarbeidsevner/lederegenskaper
 • God kundekontakt
 • Førerkort klasse B

 

Vi kan tilby:

 • Flotte kollegaer og en god arbeidsplass
 • Langsiktighet, stabilitet og ordnede forhold
 • Pensjons- og forsikringsordninger

Er dette interessant for deg?
Da sender du en søknad til følgende e-post: anle@isogruppen.no

Eller sjekk ut annonsen på finn.no


Søknadsfrist
: snarest

ISONOR Industrier AS har kjernekompetanse innen ISO-fagene isolering, stillas og overflatebehandling, samt innredning på
skip/oljeinstallasjoner. Selskapet utfører oppdrag både på land og offshore for olje- og gassindustrien, skipsverft, industrien, byggog anleggsbransjen, kraftverk og raffinerier. ISONOR Industrier har ca.150 ansatte fordelt på avdelinger i Skien, Stavanger,
Drammen og Kristiansand. Selskapets hovedkontor ligger i Skien.
Gjennom lang historie har selskapet opprettet solid fotfeste i markedet og er i dag en ledende ISO bedrift.
Bedriftens kjerneverdier er sikkerhet, teamarbeid, integritet, respekt og fokus på kundene – med andre ord en «skikkelig ISO
partner».