Om oss

Målsetting - Visjon - Kjerneverdier

Visjon

ISONOR Industrier skal kjennetegnes av sikkerhet, skikkelighet, fokus på medarbeidere og gode samarbeidsrelasjoner med kundene.

Kjerneverdier

Sikkerhet

Vi tar personlig ansvar for at alle jobber sikkert fordi vi bryr oss.

 

Integritet

Vi utfører vårt arbeid på en ærlig, skikkelig og pålitelig måte og viser lojalitet til sikkerhet, det arbeid vi skal levere og våre kollegaer.

 

Teamarbeid

Vi tror at kvalitet på utført arbeid er resultat av godt teamarbeid.

Respekt

Vi behandler alle med respekt, og bygger en inkluderende kultur gjennom åpenhet og tidlig, ærlig kommunikasjon.

Kunden i fokus

Vi bygger gode relasjoner til våre kunder gjennom vår stå på vilje, leveringsdyktighet, at vi kan våre fag og at vi holder hva vi lover.

Overordnet Målsetting

Hver dag skal vi utføre og levere våre tjenester og forpliktelser på en slik måte at:

  • våre KUNDER erfarer rett kvalitet og leveranse til rett tid og pris, som sikrer at de kommer tilbake til oss for mer arbeid
  • våre MEDARBEIDERE føler seg verdsatt og ønsker å jobbe for ISONOR
  • våre EIERE erfarer rett avkastning på investert kapital

...HAPPY CUSTOMERS makes HAPPY EMPLOYEES makes HAPPY OWNERS makes……

Organisasjon

Ledelsen    |    Styret

Ledelsen

Ledergruppen i ISONOR Industrier (leder Ilari Rajalehto) besitter bred kompetanse og erfaring fra petroleumsvirksomheten og fra norsk industri generelt.

Ilari Rajalehto ©TOM RIIS Isonor OK

Ilari Rajalehto
Adm. Direktør

+47 90 85 84 73
ilra@isogruppen.no

Ilari Rajalehto startet sitt første selskap innen isolasjon og ventilasjon i 1977 i Helsinki i Finland.

Ilari har erfaring fra Olje og Gass virksomhet i Norge, innenfor ISO disipliner siden 1980. Ansvarlig for tilbudsavdeling i R&M Isolering / R&M Industrier i en årrekke. Direktør for Engineering & Teknologi siden 2003. Daglig Leder og styreformann hos ISO Management siden 2016.

 

Birgitte Kjærsgård

Birgitte Kjærsgård
Økonomisjef

+47 45 48 99 03
birk@isogruppen.no

Birgitte Kjærsgaard har arbeidet for selskapet i 6 år og har mer enn 35 års erfaring innenfor ledelse, økonomistyring og rapportering.

Birgitte har teoretisk utdanning fra Copenhagen Business School (CBS).

Grete Thu Christiansen

Grete Thu Christiansen
HMSK Risiko Leder

+47 97 05 37 44
grch@isogruppen.no

Grete Thu Christiansen ble ansatt i selskapet i august 2012.

Grete har mer enn 12 års erfaring innen HMS og Kvalitets arbeid, og har det faglige ansvaret for å implementere og kommunisere ISONOR’s målsettinger innen HMS og Kvalitet ut i organisasjonen.

Grete har utdanning innen apotek, videre kjemi og næringsbiologi fra Norges landbrukshøyskole.

HMS ledelse i petroleumsteknologi fra Universitetet i Stavanger.

Anne Letting Gjeruldsen
©TOM RIIS Isonor OK

Anne Letting Gjeruldsen
Personalsjef/ HR-Leder

+47 92 69 68 64 / (+47 35 54 86 14)
anle@isogruppen.no

Anne Letting Gjeruldsen har vært ansatt i selskapet siden 2009 ved vår avdeling i Skien.

Anne har mer enn 13 års erfaring innen personaladministrasjon og ble høsten 2018 ansatt som HR-leder med hovedansvaret for å planlegge og koordinere selskapets operative personalressurser, samt utvikle HR-funksjonen i tråd med selskapets strategiske mål.

Anne har økonomisk utdannelse fra BI i økonomi og administrasjon.

Knut Einar Bordi
Knut Einar Bordi
Tilbudssjef

+47 46 90 53 04
knbo@isogruppen.no

Knut Einar Bordi startet i selskapet i april 2019, han har fagbrev som Isolatør og 32 års erfaring fra ISO bransjen.

Knut Einar har utdannelse fra Oslo Maritim Teknisk Fagskole og HiO avd. for Ingeniør utdanning, og har bl.a erfaring som ingeniør, feltingeniør, planlegger, prosjektleder og tilbudssjef.

 

ISONOR Industrier har en flat og kompetent organisasjon med medarbeidere som har høy kompetanse og bred erfaring fra petroleumsvirksomheten og fra norsk industrivirksomhet. Organisasjonen er teambasert med korte kommunikasjons- og beslutningslinjer

ISONOR organisasjon til web. NO

Styret

Styret i ISONOR Industrier består av Hans Petter Hansen (leder), Ove Bjorland, Tommy Bjørnsti (ansatte representant), Lars Kåre Johannesen, Ilari Rajalehto, Knut Reiakvam og Frode Roberto Rettore (ansatte representant).

Final-prof.-photo-hansen-management

Hans Petter Hansen
Arbeidende styreleder

Hansen har 36 år med erfaring fra arbeid i Norge og internasjonalt innenfor olje og energi bransjen og spesielt innenfor ISO bransjen. Hansens erfaring dekker 18 år som Executive Vice President og Chief Executive Officer (CEO) for selskaper i Norge og internasjonalt (Tyskland, UK, USA). Hansen’s erfaring fra styrearbeid dekker; styremedlem Bilfinger Norway, 2000 – 2004, styremedlem Bilfinger UK, 2006 – 2009, Styreleder Bilfinger USA, 2008 – 2013 og styremedlem Brace Industrial Group, USA, 2013 – 2015.

 

Tommy Bjørnsti
Ansattes representant

Bjørnsti har arbeidet i isoleringsbransjen i 22 år. Hans startet i Scan Isolering i 1996 i Porsgrunn. Bjørnsti har fagbrev som isolatør og er sertifisert til å kontrollere og godkjenne av fallsikrings utsyr. Bjørnsti har også vært hovedtillitsmann for Fellesforbundet i 10 år.

Lars Kåre Johannesen

 

 

 

Ilari Rajalehto

Ilari Rajalehto startet sitt første selskap innen isolasjon og ventilasjon i 1977 i Helsinki i Finland.

Ilari har erfaring fra Olje og Gass virksomhet i Norge, innenfor ISO disipliner siden 1980. Ansvarlig for tilbudsavdeling i R&M Isolering / R&M Industrier i en årrekke. Direktør for Engineering & Teknologi siden 2003. Daglig Leder og styreformann hos ISO Management siden 2016.

Knut Reiakvam

Frode Roberto Rettore
Ansattes representant

Rettore er faglært Industrimaler med 20 års erfaring i faget fra arbeid offshore og  fra arbeid på landprosjekter. Han startet i bransjen i BSM/NSL i 1999. Rettore har Frosio sertifikat og erfaring som bas, formann, inspektør, rigger, flaggmann, boltetrekker, asbestsanering, ultra høytrykk spyling og §13 stillasbygger. Rettore er hovedverneombud/ klubbleder for Parat, medlem av frontfags forhandlingsutvalg på industri overenskomsten, AMU representant, ansattrepresentant i bedriftsstyret og medlem av prøvenemda i Rogaland for ISO-fag.

 

Helse, Miljø, Sikkerhet

ISONOR skal være ledende i markedet med hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Alle aktiviteter skal planlegges og organiseres i den hensikt å unngå skader, ulykker eller hendelser på personer eller materiell eller forurensning av det ytre miljø.


Alle skader og hendelser kan unngås.


Godt lederskap og motivasjon er nøkkelfaktorer i den hensikt å oppnå god sikkerhet.