Om oss

Målsetting - Visjon - Kjerneverdier

Visjon

ISONOR Industrier skal kjennetegnes av sikkerhet, skikkelighet, fokus på medarbeidere og gode samarbeidsrelasjoner med kundene.

Kjerneverdier

Sikkerhet

Vi tar personlig ansvar for at alle jobber sikkert fordi vi bryr oss.

 

Integritet

Vi utfører vårt arbeid på en ærlig, skikkelig og pålitelig måte og viser lojalitet til sikkerhet, det arbeid vi skal levere og våre kollegaer.

 

Teamarbeid

Vi tror at kvalitet på utført arbeid er resultat av godt teamarbeid.

Respekt

Vi behandler alle med respekt, og bygger en inkluderende kultur gjennom åpenhet og tidlig, ærlig kommunikasjon.

Kunden i fokus

Vi bygger gode relasjoner til våre kunder gjennom vår stå på vilje, leveringsdyktighet, at vi kan våre fag og at vi holder hva vi lover.

Overordnet Målsetting

Hver dag skal vi utføre og levere våre tjenester og forpliktelser på en slik måte at:

  • våre KUNDER erfarer rett kvalitet og leveranse til rett tid og pris, som sikrer at de kommer tilbake til oss for mer arbeid
  • våre MEDARBEIDERE føler seg verdsatt og ønsker å jobbe for ISONOR
  • våre EIERE erfarer rett avkastning på investert kapital

 

...HAPPY CUSTOMERS makes HAPPY EMPLOYEES makes HAPPY OWNERS makes……

Organisasjon

Ledelsen    |    Styret

Ledelsen

Ledelsen i selskapet besitter bred kompetanse og erfaring fra petroleumsvirksomheten og fra norsk industri generelt.

Ingrid Solheim 3 – Profilbilde2

Ingrid Solheim
Adm. direktør

+47 91 80 74 55
ingrid.solheim@stsisonor.com

Ingrid Solheim har jobbet i StS-ISONOR siden 1991 og har hatt ulike roller i selskapet i perioden, både i prosjekt, administrasjon og ledelse. Ingrid var personalsjef i 10 år mens selskapet var i en vekstfase. I 2013-2015 var hun adm. direktør i en periode der selskapet var i en omstillingsfase og ble deretter styreleder. Administrerende direktør har hun vært sammenhengende siden 2017. Ingrid har utdanning innen ledelsesfag fra hhv BI, NHH og Universitetet i Bergen.

Ingrid har, og har innehatt flere ulike tillitsverv i arbeidsgiverorganisasjoner. Blant annet i NHO, Norsk Industri og bransjeforeningen Korrosjonsentreprenørenes forening.

I 2022 vant Ingrid FROSIO prisen for Overflate som ble utdelt under Overflatedagene i Bergen. Begrunnelsen for tildelingen var at Ingrid har promotert faget på flere ulike arenaer med fokus på utfordringene Overflate-faget har. Hennes glødende engasjement for denne gruppen er blitt lagt merke til i bransjen og har i stor grad bidratt til økt fokus på utfordringene faget har med rekruttering.

Turid Knappskog

Turid Knappskog
Økonomisjef

+47 95 40 57 20
turid.knappskog@stsisonor.com

Turid Knappskog har arbeidet i StS-ISONOR siden 2008 og har mer enn 30 års erfaring innenfor ledelse, økonomistyring og rapportering.

Grete Thu Christiansen

Grete Thu Christiansen
Leder HMS&Risiko, Kvalitet&Bærekraft

+47 97 05 37 44
grete.thu.christiansen@stsisonor.com

Grete Thu Christiansen har vært ansatt i selskapet siden 2012.

Grete har mer enn 12 års erfaring innen HMS og Kvalitets arbeid, og har det faglige ansvaret for å implementere og kommunisere selskapets målsettinger innen HMS og Kvalitet ut i organisasjonen.

Grete har utdanning innen apotek, kjemi og næringsbiologi fra Norges landbrukshøyskole. I tillegg har hun HMS ledelse i petroleumsteknologi fra Universitetet i Stavanger.

Anne Letting Gjeruldsen
©TOM RIIS Isonor OK

Anne Letting Gjeruldsen
Personalsjef/ HR-leder

+47 92 69 68 64 / (+47 35 54 86 14)
anne.letting.gjeruldsen@stsisonor.com

Anne Letting Gjeruldsen har vært ansatt i selskapet siden 2009.

Anne har mer enn 13 års erfaring innen personaladministrasjon og ble høsten 2018 ansatt som HR-leder med hovedansvaret for å planlegge og koordinere selskapets operative personalressurser, samt utvikle HR-funksjonen i tråd med selskapets strategiske mål.

Anne har økonomisk utdannelse fra BI innen økonomi og administrasjon.

Knut Einar Bordi
Knut Einar Bordi
Contract Manager

Knut Einar Bordi startet i selskapet i 2019. Han har mer enn 30 års erfaring fra ISO-bransjen.

Knut Einar har utdannelse fra Oslo Maritim Teknisk Fagskole og HiO avd. for Ingeniør utdanning. I tillegg har han fagbrev som isolatør. Han har bred erfaring fra stillinger som ingeniør, feltingeniør, planlegger, prosjektleder og tilbudssjef.

 

ISONOR Industrier har en flat og kompetent organisasjon med medarbeidere som har høy kompetanse og bred erfaring fra petroleumsvirksomheten og fra norsk industrivirksomhet. Organisasjonen er teambasert med korte kommunikasjons- og beslutningslinjer

Styret

Styret i StS-ISONOR består av Tor Saltvold (leder), Tore Fyllingen, Eirik Strand, Torgeir Nærø, Alexander Leknes Torsvik (ansattes representant), Jannicke Eilertsen (ansattes representant) og Terje Ole Dale (ansattes representant).

 

 

 

 

 

 

 

Helse, Miljø, Sikkerhet

ISONOR skal være ledende i markedet med hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Alle aktiviteter skal planlegges og organiseres i den hensikt å unngå skader, ulykker eller hendelser på personer eller materiell eller forurensning av det ytre miljø.


Alle skader og hendelser kan unngås.


Godt lederskap og motivasjon er nøkkelfaktorer i den hensikt å oppnå god sikkerhet.